úvodní strana
22.04.2010 - jeskyně Výpustek
Snímky z vojenského komplexu v jeskyni Výpustek, který sloužil jako kryt pro velení československé armády v případě války. Galerie doplněna o snímky z kostnice pod chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách a z kasemat pod brněnským hradem Špilberk.
http://vypustek.czweb.org
 
přehled starších aktualizací
16.03.2008 - S.M.R.K. číslo 97
Březnové vydání časopisu S.M.R.K. - S.M.R.K. číslo 97
 
přehled starších aktualizací
09.02.2008 - S.M.R.K. číslo 96
Únorové vydání časopisu S.M.R.K. - S.M.R.K. číslo 96
 
přehled starších aktualizací
31.01.2008 - S.M.R.K. číslo 95
Sice s téměř měsíčním zpožděním, ale přeci (mám nyní omezené připojení na internet) - lednový S.M.R.K. číslo 95
 
přehled starších aktualizací
12.12.2007 - S.M.R.K. číslo 94
A další S.M.R.K., jak už chytré děti tuší, jde o prosincové vydání - S.M.R.K. číslo 94
 
přehled starších aktualizací
09.11.2007 - S.M.R.K. číslo 93
Listopadové vydání časopisu křtinksých skautů - S.M.R.K. číslo 93
 
přehled starších aktualizací
07.10.2007 - S.M.R.K. číslo 91, S.M.R.K. číslo 92
První S.M.R.K. v tomto skautském roce - S.M.R.K. číslo 91
Druhý S.M.R.K. v tomto skautském roce - S.M.R.K. číslo 92
 
přehled starších aktualizací
skauting & junák
Skauting je výchovné hnutí, jehož posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, jak je stanovil zakladatel skautského hnutí, lord Robert Baden-Powell of Gilwell.
 
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení sdružující své členy a členky bez ohledu na národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, rasu nebo jiné rozdíly. Je členem mezinárodních skautských organizací.
 
Oficiální stránky Junáka - www.skaut.cz
skauting ve Křtinách
Počátky skautingu ve Křtinách se datují do roku 1925. Středisko Junáka vyvíjelo svou činnost také v letech 1968 až 1970. Současné středisko 623 18 Junáka - svazu skautů a skautek ČR pracuje ve Křtinách nepřetržitě od roku 1990. Náplň naší činnosti tvoří pravidelné schůzky, výpravy, velké hry, tradiční střediskové akce, brigády a akce pro širokou veřejnost. Vyvrcholením naší celoroční činnosti je letní tábor ve stanech tee-pee. Snažíme se děti a mládež nám svěřenou vést ke kamarádství, lásce k přírodě a pomoci bližním, ukazovat jim cestu k plnému a aktivnímu životu.
 
Ing. Zbyněk Drápela
požár horní klubovny
V sobotu 11.12.2004 při víkendové akci dvou našich oldskautů a jejich přátel šermířů shořela horní klubovna - dřevěná bouda na Kopci za "Výzkumem". Jako příčina požáru byl určen špatný technický stav topidla v zadní místnosti objektu. I přes zásah několika hasičských sborů zůstala z klubovny jen hromada trosek. Nikdo naštěstí nebyl zraněn, přišli jsme však o zázemí, které vybudovala stará generace křtinských skautů již v roce 1959 a také o značnou část vybavení, jehož většina neměla účetně velkou hodnotu, ale který jsme po mnoho let shromažďovali a v mnoha případech vlastnoručně vyráběli...
 
Požár klubovny a likvidace jejich trosek - http://klubovna.euweb.cz
 
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
požár horní klubovny
obec Křtiny, Jihomoravský kraj
Křtiny, jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě s architektonickou perlou baroka - Santiniho chrámem Jména Panny Marie Křtinské, jsou vstupní branou do střední části Moravského krasu. Osadníci tuto ves založili 14 km severovýchodně od Brna v údolí zvaném "Údolí křtu" (Vallis baptismi, Křtinské údolí), ve kterém údajně křtili Cyril a Metoděj pohany po svém příchodu na Moravu. První písemná zmínka pochází ze 13. století, je jí imunitní listina papeže Řehoře IX. z 24. září 1237, kde jsou Křtiny (Kiritina) uváděny jako majetek zábrdovického kláštera premonstrátů. Již v té době náležel Křtinám titul poutní místo. To však neznamená, že Křtiny před tímto datem neexistovaly. Svědky dávného života jsou jeskyně v okolí Křtin, které osídlila pravěká zvířata, což dokazují hojné kosterní nálezy mamutů, nosorožců, bizonů, medvědů a jiných prehistorických obyvatel naší planety. V pozdějších dobách se zde objevují lidé - magdalénští lovci. Do doby železné se datuje objev Dr. Jindřicha Wankela z roku 1872. V nedaleké Býčí skále odkryl hromadné pohřebiště 40-ti lidí, značného počtu zvířat a obětních darů. Ještě před touto vědecky významnou událostí nalezli dva studenti - amatérští archeologové - roku 1869 sošku bronzového býčka, který dal jméno i jeskyni a nyní je vystaven ve vídeňském muzeu.
 
Ve Křtinách žije podle posledního sčítání lidu 770 obyvatel, katastrální výměra obce je 1118 hektarů. Obec leží v nadmořské výšce od 400 do 530 m.n.m., nejvyšším bodem v okolí je s 574 m.n.m. kopec Proklest. Obecní infrastruktura: vodovod, kanalizace, ČOV, plynofikace, elektrifikace, kabelová televize. Mimoto k obecní vybavenosti náleží Mateřská škola a Základní škola (všechny ročníky), zdravotní ordinace pro dospělé i pro děti a dvě zubní ordinace, pošta, knihovna, nákupní středisko a prodejna smíšeného zboží. Volný čas lze trávit na koupališti, tenisových kurtech, fotbalovém či v zimě hokejovém hřišti a k dispozici je i moderně vybavená tělocvična v nové škole. Celoročně jsou v provozu čtyři restaurace a hospody a dva hotely, v letní sezóně je nabídka rozšířena o kemp v areálu koupaliště, kde je rovněž letní bistro. Ze zajímavostí v nejbližším okolí určitě stojí za zmínku jeskyně Výpustek - bývalý vojenský podzemní komplex, válečné sídlo velení generálního štábu. Dále Arboretum ŠLP Křtiny zaměřené na dřeviny celého světa, Stará huť v Josefově u Adamova s muzeem tavby železa v Moravském krasu, Nový hrad nad údolím řeky Svitavy nedaleko Adamova, přírodní parky Říčky a Rakovec a samozřejmě Moravský kras se vším, co k němu náleží - Macocha, jeskyně a nádherná příroda.
 
Křtiny jsou snadno dostupné všemi způsoby dopravy. Obcí prochází silnice II/373 spojující Brno a Jedovnice a dále silnice do Adamova a Vyškova. Křtiny jsou přestupním uzlem tří autobusových linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Trasa Brno - Křtiny - Jedovnice je obsluhována linkou č. 201, Křtiny - Adamov a Křtiny - Vyškov linkou č. 157. Z Blanska do Křtin se dostanete linkou č. 231 s přestupem na linku č. 201 v Jedovnicích. Nejbližší vlaková zastávka s návazností na autobusové spojení je v Adamově (10 km) a v Blansku (15 km, ale kratší takt autobusových spojů). V Brně odjíždí autobusy do Křtin ze Staré Osady, Křtiny leží v zóně 220.
 
Oficiální stránky IDS JMK a jízdní řády - www.idsjmk.cz
Oficiální stránky obce Křtiny - www.krtiny.cz
 
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
Křtiny a okolí
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |