úvodní strana
rok 1998-99
Od začátku roku fungovaly čtyři družiny - Ještěrky (světlušky), Tygři (vlčata), Lišky (skautky) a Jestřábi (skauti). Vlčata vedl Véva, skauty Zbyněk a o holky se starala Hanka. Také nám již od září byla k dispozici nová klubovna - malé stavení vedle dolního tenisového dvorce za pilou a schůzky v ní měli vlčata a světlušky. Každý týden probíhalo kromě schůzek i cvičení (mladší jednou za měsíc, R+R každý týden). V zimních měsících se cvičilo ve sklepení dolní školy (říkalo se tomu tělocvična), jakmile však vykouklo sluníčko, přesunuli jsme se na asfaltové hřiště u horní školy. V tělocvičně jsme hráli většinou (o)kopanou čili fotbal, na asfaltu jsme hojně využívali basketbalových košů, které tam hodný pan ředitel ZŠ nechal onoho času nainstalovat.
 
V říjnu proběhla úspěšná Drakyáda (všechny družiny si dokázaly vyrobit svého draka), soutěžilo se ve sběru kaštanů (téměř všechny kaštany obstarali Tygři) a podařilo se připravit klubovnu na zimu - v rámci akce Zazimování klubovny. Družina skautek přijala pozvání 13. střediska z Brna a jednu noc děvčata přespala v jejich klubovně, poseděla u krbu, prohlédla si staré kroniky,... Jejich další den ve městě byl zasvěcen prohlídce brněnských pamětihodností.
 
V hodně studeném a sychravém listopadu byl hlavní akcí pro všechny členy střediska závod o titul Mistr uzlování, přesněji jeho sedmý ročník. O zdárný průběh se starali R+R a do bojů o titul přinesli hned několik novinek a vylepšení, z nichž některé jsou dnes již očekávanou a nedílnou součástí závodu (vázání na uvařených špagetách, poznávání již uvázaných uzlů poslepu, sázení na vítěze,...). Závod nakonec vyhrál, a mistrem se stal, Warden. Jak chlapecký, tak i dívčí oddíl uspořádal velkou podzimní výpravu. Kluci vyrazili k bunkrům u Ruprechtova, holky na Říčky - obě výpravy se vydařily, pouze účast na té dívčí nebyla zrovna velká (20%)... Někteří naši R+R se účastnili listopadových kurzů. Přema, David a Kuba poctili svojí přítomností lesní kurz Rozrazil 98 na horním mlýně na Říčkách, já jsem prozměnu strávil příjemný víkend na čekatelském kurzu v Oslavanech.
 
Před Vánocemi 1998 jsme se poprvé zapojili do akce Betlémské světlo. Do Vídně od nás vyrazili Zbyněk, Hanka, Véva a Warden. Den po příjezdu z Vídně proběhlo slavnostní předání Křtinám a roznášení plamínku z Betléma do křtinských domácností. Mezi Vánocemi a Silvestrem mělo proběhnout povídání Hany Staňkové o cestě kolem světa na kole. Špatné počasí a domluva tyto plány zhatily, ovšem výbornou náhradou bylo Borisovo povídání a promítání videa o Austrálii.
 
Začátek kalendářního roku jsme oslavili nejen prací - v lednu jsme se pustili do Velkého šití (čili opravy týpek) - ale využili jsme i bílé nadílky. Starší vyrazili pod vedením Sancha na běžky do Vojtěchova, mladší udělali radost zvířátkům v lese senem a kaštany při hře Severská pošta. Sněhu bylo dosti i v únoru. Chlapecký oddíl proto vyrazil po stopách Mottiho, které nás zavedly až do Mokré a zdržely nás tam celé tři víkendové dny. Koncem měsíce holky oslavily Den sesterství a v sále hostince u Farlíků se uskutečnil další ročník dětského maškarního bálu.
 
V dalších měsících jsme krom příprav na tábor (brigáda na tyče k týpí,...) stihli sázet stromky, spálit čarodějnice, zúčastnit se Svojsíkova závodu, hlídat parkoviště, přivítat na návštěve skauty z Lanškrouna a držet čestnou stráž u sochy Panny Marie Nazaretské...
 
Víťa Crhonek
9. tábor 1999 "Cesta za Jezerním mečem a Svatým Grálem"
Po roční přestávce jsme se vrátili zpět na naše tradiční tábořiště na Říčkách. (Jen připomenu, že náš předchozí tábor se konal na Vysočině u Pusté Rybné.) Vrátil se i dlouho neužitý model rozdělení tábora na dvě rozdílně dlouhé části; kratší část pro vlčata a světlušky trvala 11 dní, ostatní strávili na zdravém leso-lučním vzduchu ještě o týden déle, tedy dní 18. Tábor byl tedy relativně dlouhý, toho času dokonce jeden z nejdelších, přičemž na něj vyrazilo 33 stálých účastníků (z toho 11 vlčat a světlušek). Ovšem mnoho návštěvníků (někteří zůstali i přes noc), přibližovlo toto číslo často až ke 40. Počasí bylo dobré, mnoho nepršelo, jen bylo chladněji.
 
Z táborového programu byla pro většinu osazenstva nejpřitažlivější etapová hra Cesta za Jezerním mečem a Svatým Grálem, kterou připravoval Kulich a byla motivována příběhy o králi Artušovi a jeho rytířích. Správnou středověkou atmosféru tábora dotvářely jak jednotlivé etapy, tak večerní bitvy o Ostrovní říši a v neposlední řadě dobové rekvizity - meče a zbroje. Celá hra potom vyvrcholila na konci tábora při závěrečné cestě za Mečem (Grálem). Na programech dne však nebyla pouze etapová hra. Jako vždy jsme svůj čas rozdělili mezi služby v kuchyni, hlídky, různé hry a atrakce a výcvik ve skautských dovednostech. Takže jsme si například zahráli Středověk a hru Maršál a Špión. Své fyzické schopnosti mohli táborníci ukázat při Táborové olympiádě, Stezce Bezmeků, koupání v Olšanech, výrobě a střelbě z luků atp. Někteří se také rozhodli překonat svůj strach a vyrazili na stezku odvahy. V druhé polovině tábora byl program náročnější. Postavili jsme vázanou věž (byla 5,5 m vysoká), vařili jsme maso v Setonově hrnci (tzn. bez nádob - v zemi), postavili indiánskou parní saunu a při závěrečném ohni poprvé připravili šestibokou hranici.
 
Při závěrečném ohni se podařilo jednomu vlčeti, jedné skautce a dvěma skautům splnit slib. Slibu předcházela předslibová cesta (která měla na minulém táboře úspěch a proto ji každý slibující musí vykonat dodnes). Ostatní pokračovali v plnění prvního stupně, první hvězdy a odborek. Warden dokončil první stupeň junácké zdatnosti a pokusil se získat Tři orlí pera.
 
Památným zážitkem (avšak nepříliš veselým) se staly události jedné noci v Bizoním údolí. Statný strom, tyčící se přímo nad tábořištěm Fera (Martina Lessla) a jeho kamarádů, zde nevydržel sílu větru a jedna z jeho mohutných větví se ulomila a spadla přímo na nebohé hochy. Ti v šoku dorazili do našeho tábora, kde jsme je ošetřili a jednoho z nich, který na tom byl nejhůř, odvezli autem do nemocnice. Ostatní si odnesli "pár škrábanců".
 
Víťa Crhonek
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |