úvodní strana
rok 2000-01
Září
Zahajovací schůzka, oddílová schůzka 1.chlapeckého oddílu na Střelnici, výprava oldskautů na Bloody Fox, středisková výprava na Malý Chlum, každosobotní zpívání v Horní klubovně (budiž jí země lehká, škyt, sloužila věrně do posledního zrnka popela, škyt).
Podrobněji probereme výpravu na Malý Chlum:
Každoroční výprava k tomuto Vykouslému kopci, jak jej nazval Víťa, byla opět velmi úspěšná, sešlo se na ní 18 členů našeho střediska pod velením zkušeného bušmena Přemka Voráča... aha, tak Voráča ne, to si ho pletu s jiným zemědělcem. Jak se právě dočítám v historických dokumentech, cesta proběhla bez větších potíží, dokonce naši cestovatelé vystoupili na správném nádraží a po strastiplné cestě celkem ve zdraví dorazili až ke kýženému cíli, tedy na Malý Chlum. Tam se setkali s předvojem skautů pod vedením Wardenovým, kteří na pouť plnou dobrodružství razili již den předem. Obě skupiny se setkali v čase poledním, což zapříčinilo naprosté vyjezení zásob zde přes noc strádajících skautů. Pak nastal dlouho očekávaný okamžik. Přišel pan Štrof, vedoucí archeologického výzkumu na Malém Chlumu počátkem 80.let. Po jeho úžasné přednášce o starověkém osídlení kopce a okolí už nic nebránilo tomu, aby byl ubohý zbyteček již tak malého Malého Chlumu srovnán se zemí v šílené honbě za zbytky keramiky a mořských zkamenělin-
 
Říjen
Výprava vlčat do jeskyní v údolí pod Ochozem, výprava na Jelenici - hra Lesní lidé, velká hra Vyzvědači, Drakyáda.
 
Listopad
Výprava vlčat do Rudického propadání, výprava skautů na Babí lom, závod o titul Mistra uzlování, páteční Roverské večery v Dolní klubovně.
 
Prosinec
Mikulášská nadílka, výprava vlčat k rybníkům v Jedovnicích, výprava Jestřábů na jihozápad, výprava Vlků na Chocholu, Vánoční besídka, Betlémské světlo.
Přepsáno z dávných kronik:
V podvečer svátku svatého Mikuláše se opět ve Křtinách objevila skupina známých postav. Vysoký důstojný Mikuláš, půvabný bělostný anděl a tlupa šesti umolousaných, povyk tropících, čertů. Na náměstí se zjevili chvíli po setmění a během svého pobytu ve Křtinách stihli navštívit přes třicet rodin se spoustou hodných i nezbedných dětí. S nasazením své hříšné duše vypátral a na vlastní oči uviděl - Zbyněk. Přiznám se, že zápis pokračuje dál, leč jsou tam popsány tak hrůzné a strašlivé příběhy, že strach a cenzura mi nedovoluje... škyt... promiňte, musím si odskočit... uáááá...
 
Leden
Tříkrálová sbírka, skauti na Jižním pólu, promítání táborového filmu, velké šití.
 
Únor
Výprava skautů na "Modrou želvu", výprava vlčat na Ponor, střediskový volební sněm, maškarní bál, setkání R+R okresu Brno-venkov.
 
Březen
Středisková výprava "Do Krasu s Dr. Slezákem", výprava skautek ke Kulatému dubu, velká cena formule skaut, výroční oheň na Tábořišti, středisková lesní brigáda.
A něco o brigádičce:
Abyste si nemysleli, že skauti si celou dobu hrají, blbnou či jinak změkčují tvrdou realitu všedních dní, tak vězte, že dělají i něco pro přírodu kolem nás. Každoročně se snažíme vysázet nějaký ten stromeček a tak dbát na krásu a čistotu našich lesů. V ten památný den 31.3.2001 14 členů střediska vysázelo na pasekách za Ochozem na 500 malých lip, a to ještě před tím tuto paseku vyčistili od klestu a jiného sajrajtu. Jako obvykle i letos se v rámci brigády hrála velká bojová hra "Boj o Tatranky", která vždy sklízí velký úspěch - hlavně u vítězů. Je mou malou domněnkou, že i když unaveni, usínali naši brigádníci s hřejivým pocitem dobře vykonané práce :))
 
Duben
Kuličkyáda, výprava na Bloody Fox, velká středisková akce "Otvírači", pálení čarodějnic na Tábořišti (bohužel, jak jsem si všiml, ne všechny se podařilo odchytit a spravedlivě potrestat v žáru plamenů, snad příště).
 
Květen
Výprava skautů na hradiště Černov, květinový den, brigáda - úklid za Obecním úřadem, služby na parkovišti o poutích - vidíte, já to říkal, že jsou skauti prospěšní nejen sobě, ale i vám, obyčejným občanům tohoto státu :)), táborová rada.
 
Červen
Táborové brigády, závěrečné schůzky, táborová rada, příprava na tábor, příprava na tábor, příprava na tábor, příprava na tábor, příprava na tábor, příprava na tábor,...
 
Martin Vojáček - Jack
11. tábor 2001 "Tábor námořníků"
Letošní tábor byl opět rozdělen na dvě části. V první 4.-15.7. tábořili všichni společně, tzn. 37 prokletých duší, z toho 29 mladších 18-ti let. Nebývale přálo počasí, což bylo základem všeobecné pohody a spokojenosti. V neděli 15.7. odjeli domů, za maminkami a tatínky, ti nejmladší a tak si skauti/ky,roveři/ky a O.S. mohli konečně v klidu užít pravé drsné námořnické divočiny. Hlavním vedoucím byl Zbyněk, zástupcem Véva, hospodářem Hanka a zdravotníci byli Linda a Přema.
 
Celý tábor byl provázen legendou o objevitelských plavbách námořníků 17. a 18.století. Jednotlivci postupovali po žebříčku námořních hodností podle toho, jak se jim dařilo v získávání táborových bodů. Pro zpesřtení se všechny družiny, pardon, chtěl jsem říct posádky, účastnily dobrodružství, za jejichž úspěšné zdolání získávali možnost objevovat na mapě neznámé ostrovy. Celou touto etapovou hrou nás provázely tajuplné dopisy námořního kapitána Baltazara Chrise - skautským pamětníkům dobře známého z prvního tábora. Ten sice zůstal opět nepoznán, ale díky němu se nám podařilo získat jeho staré zápisky z právě onoho prvního tábora, nové kroniky pro všechny družiny a hlavně... to napětí,co... deník křtinských skautů z let 1925--1933!! K novinkám na tomto táboře patřila plavba na velkém nafukovacím člunu, skvělá lanovka a hodně rukodělných činností - výrobky z kůže zdobené ražbou, výroba ručně vázaných deníků a výroba šípů. A jak to dopadlo s hodnocením tábora? Spokojenost s ubytováním a stravou byla tradičně vysoká - 1,2. Horší to bylo s přátelskou atmosférou, zejména ve skautské družině - 2,6. Ta byla kalena ustavičnými hádkami a křikem několika jedinců. Já vím, že námořníci jsou ostří chlapi s drsnou mluvou, ale... no, zamyslete se nad sebou skautíci... Naopak velice dobře působila družina Lišek, kde vládla přátelská atmosféra (dá se říci, že až sesterská) a to se projevovalo velmi kladně při většině jejich činností. Takže souhrnem, spokojenost mladších táborníků byla téměř úplná - 1,15 na tříbodové stupnici. Hodnocení starších bylo poněkud kritičtější... skauti 1,8 bodu, skautky 2,0 body a O.S. a R+R 1,3 bodu.
 
Martin Vojáček - Jack
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |