úvodní strana
rok 2001-02
Jako každý, tvrdou prací, výcvikem, soutěžemi a hrami, nabitý rok, i v tomto se dělo spoustu dobrého a ještě lepšího. Kdybych se o každé skvělé akci měl rozepisovat podrobněji, tak v době, kdy vy byste si již četli toto číslo Smrku, já bych pravděpodobně dokončoval polovinu reportáží za podzimní měsíce. A proto (prosím, prosím, prosím, nezlobte se na mě) si dovolím napsat jen o těch nejzajímavějších akcích, co se tento rok staly.
 
Roverské jeskyně 22.9.2001
Za tuto akci vděčí křtinští skauti panu Farlíkovi, který domluvil setkání s řícmanickými jeskyňáři. Sraz byl v 16.00 h před Hostincem u Farlíků. Od již zmíněného pana F. dostali členové této akce instrukce, kam se mají odebrat a tak vyrazili směrem k Drátenické jeskyni. Začala velká akce "Podzemí". U Drátenické jeskyně se setkali s jeskyňáři, kteří je, po krátké teoretické instruktáži, protáhli nejen touto jeskyní, ale i jeskyněmi Mariánskou a Novou Drátenickou. Plazili se spletí chodeb, obdivovali krápníky, sintrové záclony, visící netopýry... Celá akce byla ukončena kolem sedmé hodiny večerní, kdy se všichni šťastní, špinaví a vyčerpaní vrátili zpět do rodné vísky.
 
Podzimní setkání Jihomoravské lesní školy ve Křtinách 2.-4.11.2001
Lesní školy patří na vrchol skautského vzdělávacího systému činovníků, podobně jako vysoké školy ve školství. O tomto podzimním víkendu se ve Křtinách uskutečnilo podzimní setkání JmLŠ. Bylo již třetím setkáním frekventantů a instruktorů tohoto běhu po jarním setkání v Brně a hlavním letním soustředěním v Pozďatíně. Program byl pestrý. Zahajovalo se přednáškou genealogie, kterou vedl Miroslav Drápela. Sobota byla zasvěcena návštěvě kostela, doplněné skvělým výkladem pana děkana Prnky. Odpolední přednáškový blok byl naplněn přednáškami o ekologii a ekosystémech. Večer pak proběhla návštěva našeho slibového místa - Tábořiště (Kamenky). V neděli proběhl výlet do Senetářova a přenáška o literatuře pro vedoucí.
 
Sáňkařské závody "O Zlatou sanici" 13.1.2002
Po víceleté přestávce nám počasí opět dovolilo uspořádat sáňkařské závody. Za ideálních sněhových podmínek se všichni zimních radovánek chtiví sešli v 14.00 h na Březiňáku. Po úvodních prezentacích a testovacích jízdách se jely dvě ostré jízdy na čas. Ta lepší jízda se počítala do hodnocení. Po skvělých výkonech porota na základě časových údajů určila absolutního vítěze - stal se jím Kalex, který za svůj výkon obdržel polárkový dort.
 
Modrá želva 19.-21.4.2002
V pátek 19.4. vyrazila skupina skautů (Chvost, Juri, Petrson, Stan, Štófa, Tom a Warden) autobusem do Jedovnic, odtud do Blanska a dál vlakem do Doubravice nad Svitavou. No a pak čekal už jen 8 km dlouhý pochod do kopce směrem k chatě Modrá želva. Sobotní ráno je přivítalo bubnováním deště do okenic, díky čemuž sešlo z plánovaného výletu na Boskovický hrad. Celý den byl stráven mnoha hrami nejen v chatě, ale i venku na podmáčené loučce a večer se konala velká stezka odvahy. V neděli, jak už to tak bývá, se balilo, uklízelo, umývalo (aspoň trošku), no a jelo se kam? No přece domů, do Křtin, do vany.
 
Martin Vojáček - Jack
12. tábor 2002 "Tábor Starých Slovanů"
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |