úvodní strana
časopis S.M.R.K.
S.M.R.K. - skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny - je časopis, který vydává středisko od roku 1998 pro svoji vnitřní potřebu. Zdarma je distribuován registrovaným členům střediska. Ti si v něm mohou přečíst jak reportáže z proběhlých akcí střediska, tak i informace o akcích připravovaných. Dále zde naleznou zajímavosti z historie (nejen) křtinského skautingu a řadu dalších informací o chodu střediska.
S.M.R.K. ročník 2005-06 /pdf/
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |