úvodní strana
tábor 2007 nové!
Termín tábora je 1.-15.7.2007, místo konání jest louka v údolí Kulířovského potoka cca 1,5 km jihovýchodně od obce Kulířov, předběžná cena je stanovena na 1900,- Kč. Funkce hlavního vedoucího se opět ujme Petr Zapletal - Warden, kterého můžete s dotazy tábora se týkajícími kontaktovat via email (pod jménem) či telefonicky na čísle 728 310 544.
 
Pro případné zájemce z řad starších a přátel skautingu - stavěčka tábora od 28.6. do 2.7., bourání a odvoz materiálu 15.-18.7.2007.
pro přispěvovatele do časopisu S.M.R.K. nové!
Než-li zplodíte svůj příspěvek a hlavně, než-li jej odešlete Víťovi, prostudujte si "Pokyny pro tvorbu příspěvků do Smrku", které najdete na adrese http://casopis-smrk.wz.cz/.
omlouvání dětí ze schůzek a dalších akcí Junáka
Nemůže-li Vaše dítě přijít na schůzku či jinou akci Junáka (nemoc, rodinné záležitosti,...), dejte to, prosím, vědět jeho vedoucímu. Příprava vedoucího na akci je často náročná a úspěch akce závisí i na tom, kolik dětí přijde. Pokud vedoucí ví alespoň den dopředu, kdo nemůže přijít, může program přizpůsobit tak, aby akce proběhla co nejlépe.
družinové výpravy, prodloužené schůzky, změny programu
O uskutečnění některých výprav se někdy rozhodne až po uzávěrce S.M.R.K.u, případně se vlivem neovlivnitelných událostí plánované akce změní (přesun na jiné datum, změna cíle výpravy,...). V takovém případě jsou rodiče informováni formou letáčků, které děti dostanou na schůzce nebo alespoň zápisem do jejich deníku. Věnujte, prosím, pozornost všemu, co si děti ze schůzek nosí, povídejte si s nimi o naší činnosti. Bude to přínosné pro vás, vaše děti a také pro činnost družin.
předčasný odchod dětí ze skautských akcí
Vedoucí skautské akce (schůzka, výprava,...) odpovídá za zdraví a bezpečnost jemu svěřených dětí po celou dobu akce. Pokud rodiče potřebují, aby jejich dítě odešlo z akce před jejím ukončením, musí se o tom domluvit s vedoucím předem, nebo mu tuto žádost poslat po dítěti na akci písemně.
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |